Análise visual de Outeiro de Circo. Foto: Rebeca Blanco

Exactamente iso foi o que pensamos nada máis chegar á casa, logo de descargar todas as cousas no laboratorio, gardar equipos e ferramentas e, por suposto, darlle unha lavada ao coche, que trouxo consigo medio val do Támega en forma de po. Rebeca adoita facer un cálculo, moi polo aire, segundo o cal por cada semana de traballo en campo correspóndense tres de gabinete, isto é, de procesado dos datos recollidos. Pero claro, falamos de semanas correntes, eses unicornios brancos con xornadas diarias de 8 horas, practicamente inexistentes en arqueoloxía.

Queda moito por facer, por iso foi importante organizarse canto antes. En primeiro lugar tivemos que xuntar todos os datos recompilados en campo e comprobar que non faltase nada. Por un lado, revisáronse as notas de campo, os rexistros de materiais, os datos do GPS e as fotografías… procurando que todo fose accesible en formato dixital; por outro comprobouse que as pezas e mostras recollidas estivesen ben identificadas, pensando no seu procesado posterior.


Puntos GPS obtidos no Outeiro de Arnás

E aí comezou o verdadeiro reparto de tarefas. João xestiona nestes momentos todos os aspectos relacionados coa toma de puntos co GPS submétrico. A maioría deses puntos tomáronse co obxectivo de elaborar modelos dixitais do terreo, cos que se poderán elaborar desde planimetrías ata modelos 3D dos sitios prospectados. Outros refírense ás evidencias materiais documentadas sobre o terreo, o que nos permitirá coñecer non só os lugares onde apareceron, senón tamén saber os motivos polos que se producen esas acumulacións dentro dos sitios.

De forma complementaria, Manuel procesa toda a documentación gráfica obtida co dron, centos de fotografías que non so nos permiten ter una perspectiva totalmente diferente dos sitios, senón que tamén servirán para elaborar novos modelos dixitais. O outro día andaba argallando como presentar de forma máis didáctica estes mesmos modelos.


Modelo 3D do Outeiro de Arnás (sen texturas)

Comentábame onte Rebeca que as mostras xa están preparadas para a súa análise e que Erik, inseparable da improvisada forcada artesanal que trouxo de Arnás, comezará nos próximos días o proceso de fotografado en detalle e documentación dos materiais. Consciente dos prazos que nos marcan as autoridades, coordina ela agora tamén o informe valorativo que teremos que entregar nun mes escaso. Nel explicarase con detalle todo isto que vos vimos contando desde o inicio dos traballos: localización dos sitios, métodos e técnicas usados, descrición das estruturas e materiais, etc.

E aquí é onde me atopo eu, a máis de 1500 qm de Verín, traballando nese mesmo informe. E mentres escollo algunhas fotografías para ilustrar un capítulo que veño de redactar, vexo tamén outras imaxes, máis informais, que me fan recordar o agarimo co que fomos acollidos. Afástame destes pensamentos unha serie de mensaxes no grupo de whatsapp. Parece ser que o equipo, revisando algúns artigos, atopou algúns paralelos arqueolóxicos interesantes que nos axudarán a comprender mellor o Alto do Circo e Outeiro de Arnás. Estamos afeitos a traballar así, en tempo real, coa seguridade de que cada día esconde algo novo e coa secreta ilusión de que os nosos pasos nos volvan levar ao Támega.

Por José Manuel Costa

O nosso colega João Fonte participou no passado mês de Maio de 2016 (17-20) no TRAIL 2016 (Training and Research on the Archaeological Interpretation of LiDAR) que teve lugar no Domaine National de Chambord (Loir-et-Cher, França), onde teve a oportunidade de interagir com os mais importantes especialistas europeus e aprender sobre a aplicação do LiDAR aéreo no estudo de paisagens arqueológicas. Trata-se já da terceira edição desta “international meeting on LiDAR applications for archaeology”.

Continue Reading

Com todo o açúcar ingerido durante o Natal, tivemos energia suficiente para realizar algum trabalho de campo. Aproveitamos o facto de regressarmos a casa neste período festivo para nos deslocarmos a terras transmontanas, em concreto ao concelho de Vinhais.

Continue Reading

Menendez_et_al_Tras_las_huellas_Genius Loci_pt2

Depois de várias experiências científicas em diferentes zonas do Noroeste Ibérico, somos agora capazes de considerar as potencialidades e limitações de diversas técnicas em diferentes tipos de terrenos, testando-se de maneira eficiente a sua utilidade para a prospecção arqueológica. Neste trabalho, apresentado no congresso Genius Loci: lugares e significados, expomos e colocamos a debate uma proposta metodológica para a identificação e estudo de restos estruturais relacionados com a presença militar romana neste território.

Continue Reading

Páginas desdeAARGnews52

Na última edição do boletim AARGnews, editado pelo Aerial Archaeology Research Group (AARG) publícase un novo artigo asinado por todos nós. foi publicado um novo artigo assinado por todos nós. Nele descrevemos a metodologia que temos vindo a aplicar na detecção e análise de assentamentos militares romanos na Península Ibérica, combinando o uso de fotografia aérea histórica e recente, imagens de satélite, LiDAR aéreo, SIG e técnicas de prospecção de superfície. Pode considerar-se a apresentação internacional do projecto romanarmy.eu.

Continue Reading

Este é o trabalho que apresentamos no 23. Limes Congress, o qual se celebrou em lngolstadt (Alemanha) em Setembro de 2015. Mostramos o resultado de una investigação desenvolvida nestes últimos anos sobre a presença militar romana no Noroeste da Península Ibérica e como a perspectiva historiográfica sobre o tema mudou graças a técnicas de detecção remota como a fotografia aérea e de satélite ou o revolucionário LIDAR aéreo. Este sítio web apresenta uma nova visão das campanhas militares romanas no contexto da conquista e posterior reorganização do Noroeste Peninsular.

Ainda que o áudio do vídeo esteja em inglês, podes mudar o idioma das legendas para galego, castelhano e português seleccionando para o efeito na esquina inferior direita. Como se trata de um vídeo interactivo, podes também descarregar ficheiros KMZ com informação gráfica adicional para cada um dos sítios arqueológicos de que falamos. Para abrir e ver estes ficheiros tens que instalar o software Google Earth.

Nesta página podes ver também destacadas algumas das conclusões mais interessantes derivadas da apresentação pública destes dezassete assentamentos militares romanos.