Análise visual de Outeiro de Circo. Foto: Rebeca Blanco

Exactamente iso foi o que pensamos nada máis chegar á casa, logo de descargar todas as cousas no laboratorio, gardar equipos e ferramentas e, por suposto, darlle unha lavada ao coche, que trouxo consigo medio val do Támega en forma de po. Rebeca adoita facer un cálculo, moi polo aire, segundo o cal por cada semana de traballo en campo correspóndense tres de gabinete, isto é, de procesado dos datos recollidos. Pero claro, falamos de semanas correntes, eses unicornios brancos con xornadas diarias de 8 horas, practicamente inexistentes en arqueoloxía.

Queda moito por facer, por iso foi importante organizarse canto antes. En primeiro lugar tivemos que xuntar todos os datos recompilados en campo e comprobar que non faltase nada. Por un lado, revisáronse as notas de campo, os rexistros de materiais, os datos do GPS e as fotografías… procurando que todo fose accesible en formato dixital; por outro comprobouse que as pezas e mostras recollidas estivesen ben identificadas, pensando no seu procesado posterior.


Puntos GPS obtidos no Outeiro de Arnás

E aí comezou o verdadeiro reparto de tarefas. João xestiona nestes momentos todos os aspectos relacionados coa toma de puntos co GPS submétrico. A maioría deses puntos tomáronse co obxectivo de elaborar modelos dixitais do terreo, cos que se poderán elaborar desde planimetrías ata modelos 3D dos sitios prospectados. Outros refírense ás evidencias materiais documentadas sobre o terreo, o que nos permitirá coñecer non só os lugares onde apareceron, senón tamén saber os motivos polos que se producen esas acumulacións dentro dos sitios.

De forma complementaria, Manuel procesa toda a documentación gráfica obtida co dron, centos de fotografías que non so nos permiten ter una perspectiva totalmente diferente dos sitios, senón que tamén servirán para elaborar novos modelos dixitais. O outro día andaba argallando como presentar de forma máis didáctica estes mesmos modelos.


Modelo 3D do Outeiro de Arnás (sen texturas)

Comentábame onte Rebeca que as mostras xa están preparadas para a súa análise e que Erik, inseparable da improvisada forcada artesanal que trouxo de Arnás, comezará nos próximos días o proceso de fotografado en detalle e documentación dos materiais. Consciente dos prazos que nos marcan as autoridades, coordina ela agora tamén o informe valorativo que teremos que entregar nun mes escaso. Nel explicarase con detalle todo isto que vos vimos contando desde o inicio dos traballos: localización dos sitios, métodos e técnicas usados, descrición das estruturas e materiais, etc.

E aquí é onde me atopo eu, a máis de 1500 qm de Verín, traballando nese mesmo informe. E mentres escollo algunhas fotografías para ilustrar un capítulo que veño de redactar, vexo tamén outras imaxes, máis informais, que me fan recordar o agarimo co que fomos acollidos. Afástame destes pensamentos unha serie de mensaxes no grupo de whatsapp. Parece ser que o equipo, revisando algúns artigos, atopou algúns paralelos arqueolóxicos interesantes que nos axudarán a comprender mellor o Alto do Circo e Outeiro de Arnás. Estamos afeitos a traballar así, en tempo real, coa seguridade de que cada día esconde algo novo e coa secreta ilusión de que os nosos pasos nos volvan levar ao Támega.

Por José Manuel Costa

Nuestro colega João Fonte participó en el pasado més de mayo de 2016 (17-20) en el TRAIL 2016 (Training and Research on the Archaeological Interpretation of LiDAR) que se celebró en el Domaine National de Chambord (Loir-et-Cher, Francia). Allí tuvo la oportunidad de interactuar con los más importantes especialistas europeos y de aprender sobre la aplicación del LiDAR aéreo en el estudio de los paisajes arqueológicos. Se trata de la tercera edición de esta “international meeting on LiDAR applications for archaeology”.

Continue Reading

Con todo el azúcar ingerido durante las Navidades, tuvimos energía suficiente como para realizar algún trabajo de campo. Aprovechamos el regreso a casa durante este periodo festivo para desplazarnos hasta las tierras transmontanas, en concreto al municipio de Vinhais.

Continue Reading

Menendez_et_al_Tras_las_huellas_Genius Loci_pt2

Tras varias experiencias investigadoras en diferentes zonas del noroeste ibérico hemos valorado las potencialidades y limitaciones de diversas técnicas en un amplio rango de terrenos, testándose de manera eficiente su utilidad para la prospección arqueológica. En este trabajo, presentado durante el congreso Genius Loci: lugares e significados, mostramos y abrimos a debate una propuesta metodológica para la detección y estudio de restos estructurales relacionados con la presencia militar romana en este territorio. Continue Reading

Páginas desdeAARGnews52

En el último número de la revista AARGnews, que edita el Aerial Archaeology Research Group (AARG) ha sido publicado un nuevo artículo firmado por todos nosotros. En él se presenta la metodología que venimos aplicando para la detección y análisis de los asentamientos militares romanos en la península ibérica, combinándose fotografía aérea histórica y reciente, imágenes por satélite, LiDAR aéreo, Sistemas de Información Geográfica y técnicas de prospección superficial. Asimismo, puede considerarse la presentación en sociedad a escala internacional del proyecto romanarmy.eu.

Continue Reading

Este es el trabajo que presentamos en el 23. Limes Congress, el cual se celebró en lngolstadt (Alemania) en septiembre de 2015. Mostramos allí el resultado de una investigación desarrollada estos últimos años alrededor de la presencia militar romana en el noroeste de Iberia y cómo la perspectiva historiográfica sobre la materia ha cambiado gracias a técnicas como el empleo de la fotografía aérea e histórica o e revolucionario LIDAR aéreo. Este sitio web presenta una nueva visión de las campañas militares romanas en el contexto de la conquista y posterior reorganización del noroeste peninsular.

Aunque el audio del video está en inglés puedes cambiar el idioma de los subtítulos a gallego, castellano y portugués seleccionando la ruedecilla de engranaje de la esquina inferior derecha. Al tratarse de un vídeo interactivo puedes ademáis descargar archivos KMZ con información gráfica adicional para cada un dos sitios arqueológicos de los que hablamos. Necesitas tener instalado el software Google Earth para abrir y ver estos ficheros.

En esta página puedes ver también destacadas algunas de las conclusiones más interesantes derivadas de la presentación pública de estos diecisiete asentamientos militares romanos.