A incógnita occidental: dous novos campamentos sobre a Depresión Meridiana

Dous novos campamentos romanos foron identificados na área occidental de Galicia, e ambos os dous están moi próximos á Depresión Meridiana, a tradicional vía de comunicación da costa galega.


O campamento de Cornado (Negreira) dímolo a coñecer hai uns anos. É o campamento máis occidental, ata o momento, do continente europeo.

Un campamento na ribeira do río Miño

Na ribeira do Miño (Vilanova de Cerveira, Portugal) foi identificado o campamento romano de Campos. Ten grandes dimensións, desgrazadamente destruído na actualidade por un polígono industrial.

A aparente desconexión (ata o momento) entre Cornado, Campos e o resto dos campamentos fai máis difícil o seu encadre cronolóxico e a súa función. A súa datación pode ir desde momentos tardorrepublicanos ata o Imperio, pero revelan unha presenza moi temprana do Exército romano na costa occidental galega.